Missie

Door middel van samenwerking met de lokale gemeenschap het verbeteren van toegang tot basale gezondheidszorg voor alle inwoners van de gemeenschap van Tanjeh en preventieve maatregelen introduceren om onnodige ziekten en sterfgevallen te reduceren.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

 

Visie

Onze visie om in samenwerking met de gemeenschap van Tanjeh de gezondheid te verbeteren, begint bij wat is opgebouwd vanuit de gemeenschap zelf. Zij zijn en blijven eigenaar van de gezondheidspost en van hun eigen ontwikkelingen in de gemeenschap. Wij ondersteunen wat lokaal is opgestart en bouwen met elkaar daarop verder. Dat betekent dat de visie van de Stichting gefundeerd is op een drietal pijlers; Community, Health en Support.

Community

We werken met de lokale gemeenschap samen en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. In de gemeenschap bouwen we op lokale kennis, kunde en motivatie om de eigen gemeenschap verder te ontwikkelen. Via fondsenwerving in Nederland werken we van gemeenschap tot gemeenschapßWat bedoelen we hiermee?. Investeringen en zendingen vanuit Nederland moeten in de Gambiaanse context nuttig zijn en ook kunnen worden onderhouden.

Health

We werken aan het verbeteren van de gezondheid in de breedste zin van het woord. In eerste instantie is dat medische gezondheid in de vorm van steun aan de gezondheidspost. Noodhulp is nodig, maar ook een duurzaam systeem, zodat de gezondheidspost zich in de toekomst (grotendeels) zelf kan voorzien. De gezondheidspost is geen volwaardig ziekenhuis waar operaties worden verricht en dat is ook geen streven. De focus ligt op relatief eenvoudig te behandelen (ernstig of invaliderende) ziekten door de huidige staf met hulp van trainingen van buitenaf. Prioriteiten zijn dat levensreddende middelen zoals antibiotica en antimalaria injecties ten allen tijden beschikbaar zijn, evenals hygiënische en veilige toegang van zorg voor moeder en kind rond een bevalling. Daarnaast ondersteunen we ook de logistieke mogelijkheden en contacten om bij hoogcomplexe problematiek door te kunnen sturen naar een ziekenhuis in de stad.

Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve maatregelen zijn de basis om ziekte en sterfte te voorkomen. Bijvoorbeeld veel gevallen van malaria kunnen voorkomen worden door malariaprofylaxe en klamboes.

Verder omvat gezondheid meer dan medische gezondheid. Het gaat ook over algemeen welbevinden. Denk aan een gezonde omgeving met schoon drinkwater, terugdringen van honger en ondervoeding, mentale gezondheid en sociale gezondheid.

Support

De basis van de Stichting is dat we ondersteunen. We ondersteunen wat er lokaal al is gestart en bouwen daarop voort. Dat betekent ook dat we het niet overnemen, maar wel meebeslissen met lokale werkers welke projecten prioriteiten hebben en hoe we dat het beste kunnen vormgeven, rekening houdend met de lokale cultuur en normen en waarden. Het ondersteunen betekent ook het stimuleren van lokale kennis en inzet door middel van onderwijs.

 

Identiteit

Op de muren van de gezondheidspost in Tanjeh staat de tekst ‘We treat, God heals’. Een diep gewortelde overtuiging onder de lokale staf met zowel een islamitische als christelijke achtergrond. Wij sluiten als Stichting bij dit motto aan. Want wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en van al het leven. Ons streven is om onze liefde om te zetten in daden en samen met de lokale gemeenschap in Tanjeh ervoor te zorgen dat iedereen, jong en oud, toegang heeft tot goede gezondheidszorg, zodat daadwerkelijk mensenlevens gered zullen worden.