Ontzettend bedankt voor uw gift!

Anbi status @ (binnen enkele weken toegekend)  giften zijn aftrekbaar voor belasting aan het einde van het jaar

HET STREEFBEDRAG IS BINNEN!!!! BEDANKT DONATEURS!

In het malariaseizoen van juli tot december wordt het arme vissersdorp ieder jaar weer ongenadig hard getroffen door malaria. Vooral de allerjongsten tot 5 jaar zijn niet sterk genoeg om de infectie te overleven. Naar schatting zijn het afgelopen seizoen 540 mensen  onder de 35 jaar overleden in Tanjeh en omliggende dorpen aan malaria. 

Met het project klamboes voor Tanjeh, streven we naar preventie, dus voorkomen van malaria. We hebben haast, want de regen start in juni en malaria volgt binnen enkele weken. Een herhaling van het afgelopen malariaseizoen moet worden voorkomen. Zeker als je bedenkt dat met een kleine investering jonge mensen, kinderen kunnen worden gered.

Uit onderzoek is gebleken dat bij verspreiding van klamboes en goede educatie over hoe die klamboes te gebruiken er 75 procent minder sterfte is door malaria. Met het klamboeproject willen we alle inwoners (35.000) van het arme dorp Tanjeh van klamboes (12.500) voorzien. Samen met lokale gezondheidswerkers geven we educatie over gebruik van klamboes en preventie van malaria. Kinderen van 0 tot5 jaar (5000) krijgen medicijnen (1 tablet per maand)  in het malariaseizoen ter voorkoming van malaria. En alle kinderen van  5 tot 10 jaar (4000)  zullen we een ontwormingskuur geven om ondervoeding en dus een kwetsbaar immuunsysteem te verminderen.  De schatting is dat de sterfte door malaria van gemiddeld 540 sterfgevallen teruggedrongen kan worden naar 80 sterfgevallen per jaar (reductie van 85% in totaal) door preventie. Een klamboe gaat een paar jaar mee, deze investering levert dus ‘pak ‘m beet’ 3000 levens op de komende zeven jaar. 

 

De totale kosten van het project zijn 37.000 euro (klamboes, verschepen, inkoop medicatie en lokale logistiek). Er blijft niets aan de strijkstok hangen. 

Het malariaseizoen is in aantocht, ze moeten in juni in Gambia zijn om de mensen op tijd te kunnen verstrekken. 

 

U kunt een klamboe(s) doneren via de doneerknop hierboven of via rekeningnummer: NL92BUNQ2056279681 tnv CHSG ovv klamboes voor Tanjeh