Ontzettend bedankt voor uw gift!

 

HET STREEFBEDRAG IS BINNEN!!!! BEDANKT DONATEURS!

Distributie

Tanji onder de klamboes!

5 oktober 2021 Mandiniri, een klein plaatsje naast Tanji:

Schoolhoofd: "De kinderen van deze school komen van het platteland en uit arme families. Omdat het ondoenlijk is om elke dag tussen huis en school heen en weer te lopen, blijven de kinderen van maandag tot zaterdag op school en overnachten ze hier ook. Twee maanden geleden was de muskietenspray op die we gebruikten om de ruimten enigszins te beschermen tegen malariamuggen. Nadat de spray op was hebben we het ene kind na het andere kind naar het gezondheidscentrum moeten sturen om een behandeling tegen malaria te ondergaan. Dat u vandaag aankomt met 170 klamboes om de kinderen te beschermen tegen malaria zien we als een regelrecht wonder."

 

De distributie van 12.500 klamboes is voltooid en wel vandaag! Alle bedden in Tanji hebben stuk voor stuk een klamboe en instructie gekregen van de lokale vrijwilligers in Tanji. De kinderen en zwangere vrouwen uit Tanji krijgen beschermende medicatie om een malaria infectie te voorkomen. Het gezondheidscentrum is voorzien van testen, medicatie en materialen om bij malaria adequaat te kunnen behandelen. Daarnaast hebben we 2500 klamboes verstrekt aan groepen die buiten Tanji liggen maar wel erg kwetsbaar zijn, te denken valt aan zwangeren en jonge kinderen via consultatiebureaus, scholen in de omgeving en gezondheidscentra.

 

De inwoners van Tanjeh eo. zijn ontzettend blij. Er wordt tijdens het uitdelen van de klamboes gedanst en gezongen en men durft te dromen van een toekomst in Tanjeh eo. zonder malaria.

Via deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedanken. Alleen met elkaar waren we in staat om Tanjeh onder de klamboes te krijgen en een antwoord te geven op de sterfte door malaria.

In de afgelopen maanden, vanaf het moment dat de donaties binnenstroomde hebben we de logistiek in werking gezet. Klamboes werden onderzocht en uitgezocht. De transport per boot werd bepaald en ondertussen was er voortdurend afstemming met de lokale bevolking in Tanjeh.

Vanaf het transport van de klamboes tot distributie in Tanjeh hebben wij en de lokale

lokale vrijwilligers in Gambia een enorme strijd gevoerd tegen corruptie. Er zijn flink wat logistieke en bureaucratische draken verslagen.

In de komende maanden zullen we evalueren hoe de actie is verlopen en op welke manier dit effect heeft op de malariacijfers. Als stichting blijven we ons ook na deze actie tegen malaria inzetten voor toegankelijke basiszorg voor de bewoners van Tanjeh!

Land in zicht

 

Land in zicht

12,5 duizend klamboes in een grote container op een steenworp afstand van de haven van Gambia. Vier weken geleden zou de container aanmeren en overgeslagen worden naar Tanji. De klamboes zijn meer dan welkom, want het regenseizoen is begonnen, het is ongekend warm en vochtig in Tanji en de bevolking van Tanji is voorbereid op de komst van de klamboes. De haven is onder andere door de coronacrisis zeer beperkt in staat schepen te ontvangen. Het blijkt maar weer eens hoe je onder andere in Afrika moet accepteren dat niets in het leven geheel te plannen valt.

Drie weken geleden ben ik ondanks de afwezigheid van de klamboes toch afgereisd naar Gambia . Met de inwoners van het dorp hebben we het startsein gegeven in de gezamenlijke strijd die we tegen malaria voeren. We hebben een grote samenkomst met de vertegenwoordigers van verschillende groepen in de gemeenschap gehad. Van imams tot pastors, dorpsoudsten, schoolhoofden, mariboes (traditionele geneesheren/vrouwen) en jeugdwerkers. Samen met de lokale gezondheidswerkers mocht ik iets over onze gezamenlijke vijand vertellen. Want malaria kun je alleen bestrijden als je weet hoe het te werk gaat, wanneer je risico loopt en hoe je je kunt wapenen. Toen aan het einde van de voorlichtingsbijeenkomst de vrouwen een geïmproviseerd lied zongen, met daarin verwerkt de informatie die ze die ochtend hadden gehoord, wisten we dat de boodschap was aangekomen. Gambia, een land van ongekende vriendelijkheid en tolerantie, zou Gambia niet zijn als zowel de imam als pastor gezamenlijk de zegen van God/ Allah over deze strijd zou vragen. De uitspraak van de pastor van Tanji heeft mij geraakt en maakt wat mij betreft dit project tot een succes: "onbekende mensen uit Nederland hebben ons willen helpen in onze strijd tegen malaria, dat moet een teken moet zijn dat de mensen in Tanji ertoe doen! "

Verder hebben we met het team van vrijwilligers het project tot in detail voorbereid, de draaiboeken liggen klaar. Zij zullen straks van compound (combinatie van huisjes waar een aantal families bij elkaar wonen) naar compound gaan om voorlichting te geven, de distributie te doen en de kinderen en zwangeren oproepen ook hun profylaxe (medicijnen die malaria voorkomen) te nemen in het regenseizoen waarin malaria endemisch is.

 

Alle lagen van de bevolking hebben we geprobeerd te bereiken. Op de vismarkt, in de straten en bij de moskee: op allerlei plekken hebben we met een groep lokale vrijwilligers gesproken over malaria en het aanstaande project. De mensen waren zo geïnteresseerd en enthousiast. Groepjes vrouwen en mannen schoolden rondom de voorlichters samen, om de informatie te horen en de mensen vertaalden voor elkaar, zodat ieder in z'n eigen taal de informatie kan begrijpen. Ook op de school spraken we met docenten. De komende weken zal de verpleegkundige van de gezondheidspost voorlichting gaan geven aan alle klassen op de school. De kinderen kunnen thuis hun ouders uitleg geven over het belang van de klamboes en de medicatie. De meeste volwassenen in Tanji zijn analfabeet.

Van grote waarde zijn ook de afspraken die we hebben kunnen maken met de overheid in Gambia. We proberen waar mogelijk de samenwerking te zoeken en elkaar te ondersteunen. We hebben een aantal mooie stappen kunnen zetten.

En laat die klamboes nu maar komen! Zeker omdat twee weken geleden de eerste regen is gevallen. Klamme hitte en plassen water zijn een heerlijke plek voor malaria-geïnfecteerde muggen om te vermenigvuldigen. Hoewel de Gambiaanse mentaliteit niet zo aan tijd of planning doet, hebben ze in Gambia liever vandaag dan morgen de klamboes boven hun bed hangen om zichzelf en hun kinderen te kunnen beschermen tegen deze dodelijke ziekte. De laatste update is dat het schip 27 juli aankomt in de haven. We hopen en bidden Tanji onder de klamboes ligt voordat malaria om zich heen kan grijpen! We houden u op de hoogte!

 

 

 

 

 

 

 

In het malariaseizoen van juli tot december wordt het arme vissersdorp ieder jaar weer ongenadig hard getroffen door malaria. Vooral de allerjongsten tot 5 jaar zijn niet sterk genoeg om de infectie te overleven. Naar schatting zijn het afgelopen seizoen 540 mensen  onder de 35 jaar overleden in Tanjeh en omliggende dorpen aan malaria. 

Met het project klamboes voor Tanjeh, streven we naar preventie, dus voorkomen van malaria. We hebben haast, want de regen start in juni en malaria volgt binnen enkele weken. Een herhaling van het afgelopen malariaseizoen moet worden voorkomen. Zeker als je bedenkt dat met een kleine investering jonge mensen, kinderen kunnen worden gered.

Uit onderzoek is gebleken dat bij verspreiding van klamboes en goede educatie over hoe die klamboes te gebruiken er 75 procent minder sterfte is door malaria. Met het klamboeproject willen we alle inwoners (35.000) van het arme dorp Tanjeh van klamboes (12.500) voorzien. Samen met lokale gezondheidswerkers geven we educatie over gebruik van klamboes en preventie van malaria. Kinderen van 0 tot5 jaar (5000) krijgen medicijnen (1 tablet per maand)  in het malariaseizoen ter voorkoming van malaria. En alle kinderen van  5 tot 10 jaar (4000)  zullen we een ontwormingskuur geven om ondervoeding en dus een kwetsbaar immuunsysteem te verminderen.  De schatting is dat de sterfte door malaria van gemiddeld 540 sterfgevallen teruggedrongen kan worden naar 80 sterfgevallen per jaar (reductie van 85% in totaal) door preventie. Een klamboe gaat een paar jaar mee, deze investering levert dus ‘pak ‘m beet’ 3000 levens op de komende zeven jaar. 

 

De totale kosten van het project zijn 37.000 euro (klamboes, verschepen, inkoop medicatie en lokale logistiek). Er blijft niets aan de strijkstok hangen. 

Het malariaseizoen is in aantocht, ze moeten in juni in Gambia zijn om de mensen op tijd te kunnen verstrekken. 

 

U kunt een klamboe(s) doneren via de doneerknop hierboven of via rekeningnummer: NL92BUNQ2056279681 tnv CHSG ovv klamboes voor Tanjeh