Update november 2022 community health support Gambia

Inmiddels heeft in Tanji het regenseizoen z’n hoogtepunt bereikt, zoals elk jaar rond deze tijd. Maar er is één heel belangrijk verschil met vorige jaren. De inwoners van het dorpje Tanji zijn namelijk tegenwoordig voorzien van klamboes en de kwetsbaren van preventieve medicatie. En dat merken de mensen. Er worden in het ziekenhuis ruwweg 80% minder infecties met malaria geregistreerd en dat is een fantastisch resultaat! Hoe de cijfers in het gebied om Tanji heen zijn weten we niet precies en ook niet iedereen bereikt het ziekenhuis met een infectie, toch is een reductie van 80% een goede graadmeter voor hoe malaria in het hele gebied is teruggedrongen. Uit onderzoek is gebleken dat bij dergelijke preventieve acties de terugdringing van malaria nog oploopt in de jaren die volgen, doordat de mug steeds meer verdreven wordt. De resultaten zijn dus goed stemmen ons hoopvol ten aanzien van de toekomst.

Twee weken geleden hebben we  een prachtig bedrag van 2750 euro ontvangen vanuit de kerkelijke gemeente Oudwoude/ Westergeest. Zij hebben allerlei acties gehouden, van koekverkoop tot een diner voor senioren. Verder hebben ze ook persoonlijke boodschappen naar de inwoners van Tanji geschreven om hen een hart onder de riem te steken.  Vorige week is met hulp van deze grote donatie, maar ook door de donaties van vaste donateurs een grote hoeveelheid levensreddende medicatie en andere hulpmiddelen ingeslagen. Medicatie tegen malaria, maar ook andere dodelijke infectieziekten zoals longontsteking en diarree, infuusmateriaal en materiaal en medicatie voor rondom de bevalling zijn ingeslagen. We kopen de spullen lokaal in met als tussenpersoon een betrouwbare apotheker. We kopen voor een paar weken in, om grip te houden op de voorraad. Over enkele weken zullen we nogmaals eenzelfde soort inkoop van spullen doen.

We hopen met elkaar de basiszorg voor de inwoners van  Tanji ook in de piek van het regenseizoen te kunnen waarborgen.

Tanji onder de klamboes!

5 oktober 2021 Mandiniri, een klein plaatsje naast Tanji:

Schoolhoofd: "De kinderen van deze school komen van het platteland en uit arme families. Omdat het ondoenlijk is om elke dag tussen huis en school heen en weer te lopen, blijven de kinderen van maandag tot zaterdag op school en overnachten ze hier ook. Twee maanden geleden was de muskietenspray op die we gebruikten om de ruimten enigszins te beschermen tegen malariamuggen. Nadat de spray op was hebben we het ene kind na het andere kind naar het gezondheidscentrum moeten sturen om een behandeling tegen malaria te ondergaan. Dat u vandaag aankomt met 170 klamboes om de kinderen te beschermen tegen malaria zien we als een regelrecht wonder."

 

De distributie van 12.500 klamboes is voltooid en wel vandaag! Alle bedden in Tanji hebben stuk voor stuk een klamboe en instructie gekregen van de lokale vrijwilligers in Tanji. De kinderen en zwangere vrouwen uit Tanji krijgen beschermende medicatie om een malaria infectie te voorkomen. Het gezondheidscentrum is voorzien van testen, medicatie en materialen om bij malaria adequaat te kunnen behandelen. Daarnaast hebben we 2500 klamboes verstrekt aan groepen die buiten Tanji liggen maar wel erg kwetsbaar zijn, te denken valt aan zwangeren en jonge kinderen via consultatiebureaus, scholen in de omgeving en gezondheidscentra.

 

De inwoners van Tanjeh eo. zijn ontzettend blij. Er wordt tijdens het uitdelen van de klamboes gedanst en gezongen en men durft te dromen van een toekomst in Tanjeh eo. zonder malaria.

Via deze weg willen we iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedanken. Alleen met elkaar waren we in staat om Tanjeh onder de klamboes te krijgen en een antwoord te geven op de sterfte door malaria.

In de afgelopen maanden, vanaf het moment dat de donaties binnenstroomde hebben we de logistiek in werking gezet. Klamboes werden onderzocht en uitgezocht. De transport per boot werd bepaald en ondertussen was er voortdurend afstemming met de lokale bevolking in Tanjeh.

Vanaf het transport van de klamboes tot distributie in Tanjeh hebben wij en de lokale

lokale vrijwilligers in Gambia een enorme strijd gevoerd tegen corruptie. Er zijn flink wat logistieke en bureaucratische draken verslagen.

In de komende maanden zullen we evalueren hoe de actie is verlopen en op welke manier dit effect heeft op de malariacijfers. Als stichting blijven we ons ook na deze actie tegen malaria inzetten voor toegankelijke basiszorg voor de bewoners van Tanjeh!

Toegang tot basale gezondheidszorg voor alle inwoners van de gemeenschap van Tanjeh en preventieve maatregelen introduceren om onnodige ziekten en sterfgevallen te reduceren. 

HET STREEFBEDRAG IS BINNEN!!!! BEDANKT DONATEURS!

Met de crowdfundingsactie Klamboes voor Tanjeh doet u mee om de de inwoners van Tanjeh, een klein en arm vissersdorp in Gambia, te beschermen tegen malaria. Een klamboe biedt bescherming (75%) tegen malaria aan 3 gezinsleden, een klamboe gaat 7 jaar mee. Een kleine investering met heel veel winst. Als we het hele dorp Tanjeh (37.00 inwoners), voorzien van klamboes en preventieve medicatie voor de kinderen, redden we veel levens (3000 levens in 7 jaar). 

Het afgelopen malariaseizoen stierven in één seizoen 540 jonge mensen (< 35 jaar) aan malaria. Dit mag niet nog eens gebeuren.

Met de actie klamboes voor Tanjeh kunnen we malaria voor zijn. In juli start het malariaseizoen en moet heel Tanjeh onder de klamboes  (12.500) liggen. Samen met de gemotiveerde plaatselijke gemeenschap en de Nederlandse huisarts Machteld Smilde wordt erop toegezien dat elke gedoneerde klamboe goed wordt ingezet. Helpt u mee? Bedankt!

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in Tanjeh. Via bovenstaande  knop kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief door even een berichtje te sturen naar info@communityhealhsupportgambia.nl